Din digitale profil - Sæt et eller flere krydser

- På baggrund af dit svar, modtager du en feedback fra os.
Navn
Email
Telefon
I hvilke markedssegmenter er din virksomhed aktiv?
Hvilke af nedenstående områder arbejder du indenfor?
Anvender din virksomhed off-line-medier (aviser, fagblade m.m.) i dag?
Hvilke digitale medier anvender din virksomhed i dag?
Hvordan vurderer du virksomhedens samlede digitale profil?
Hvilket digitalt medie mener du, er det vigtigste at få opdateret?