Din digitale profil - Sæt et eller flere krydser

- På baggrund af dit svar, modtager du en feedback fra os.
Navn
Email
Telefon

I hvilke markedssegmenter er din virksomhed aktiv?

Hvilke af nedenstående områder arbejder du indenfor?

Anvender din virksomhed off-line-medier (aviser, fagblade m.m.) i dag?

Hvilke digitale medier anvender din virksomhed i dag?

Hvordan vurderer du virksomhedens samlede digitale profil?

Hvilket digitalt medie mener du, er det vigtigste at få opdateret?